Kontaktinformasjon for styret

Leder
Jan Martin Bjørngård Helgetun
leder@bergstud.no
+47 951 26 927

Festsjef/nestleder
Sandra Bones Aastveit
festsjef@bergstud.no
+47 975 92 550

Vise-festsjef/faddersjef
Live Aasen Frosta
vise-fest@bergstud.no

Økonomisjef
Agnete Rogstad
okonomi@bergstud.no
+47 992 52 420

Vise-økonomisjef
Halvor Frøhaug Willumsen
vise-ok@bergstud.no

Bedriftssjef
Inga Gåsbakk
bedrift@bergstud.no

Infosjef/websjef
Vebjørn Furuseth
infosjef@bergstud.no
+47 995 02 449

Kjellersjef
Martin Bakken Lesjø
kjeller@bergstud.no
+47 900 65 460

Hyttesjef
Hanne Otnes
hyttesjef@bergstud.no
+47 99153506

Internasjonal Kontakt
Kristin Løwø
int-kontakt@bergstud.no
+47 482 10 887

Inkluderingsansvarlig
KarolineKjøle Olsen
dhl@bergstud.no

Redaktør Bergmanden
Solfrid Eiesland
bergmanden@bergstud.no

Hvordan kontakte styret

Epost sendes til hele styret på: styret@bergstud.no

Adresse og postboks

Postboks:
Bergstuderendes Forening
Sem Sælandsvei 1
7034 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Berg-bygget 1.etasje, Rom F169
Alfred Getz vei 2
7034 Trondheim

 

Kontortider

Vårt kontor finner du i Bergbygget Blokk F: Rom F169