Kontaktinformasjon for styret

Leder
Moa Madeleine Fagermo
leder@bergstud.no
+47 473 55 499

Festsjef/nestleder
Bjørnar Nilsen
festsjef@bergstud.no
+47 976 36 509

Vise-festsjef/faddersjef
Sigrid Næsheim
vise-fest@bergstud.no
+47 94 803 562

Økonomisjef
Jan Martin Helgetun
okonomi@bergstud.no
+47 951 26 927

Vise-økonomisjef
Vilde Lund Øksnes
vise-ok@bergstud.no
+47 991 56 444

Bedriftssjef
Marte Møller
bedrift@bergstud.no
+47 994 57 286

Infosjef/websjef
Kjetil Aarflot Storaas
infosjef@bergstud.no
+47 970 46 268

Kjellersjef
Iver Fossen Haugen
kjeller@bergstud.no

Hyttesjef
Brage Haugen
hyttesjef@bergstud.no
+47 930 31 298

Internasjonal Kontakt
Kristin Løwø
int-kontakt@bergstud.no
+47 482 10 887

Inkluderingsansvarlig
John Reboli
dhl@bergstud.no
+47 483 00 660

Redaktør Bergmanden
Hanna Høgset
bergmanden@bergstud.no
+47 480 90 086

Kontaktskjema

Epost sendes til hele styret

Ditt navn:

Avsender e-post:

Emne

Melding:

Adresse og postboks

Postboks:
Bergstuderendes Forening
Sem Sælandsvei 1
7034 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Berg-bygget 1.etasje, Rom F169
Alfred Getz vei 2
7034 Trondheim

 

Kontortider

Mandag: kl 10:15- 12:00 (Moa), kl 12:15- 14:00 (Kjetil)

 

Tirsdag: kl 10:15- 12:00 (John), kl 12:15 – 14:00 (Iver)

 

Onsdag: kl 12:15- 14:00 (Marte)

 

Torsdag: kl 10:15-12:00 (Kristin), kl 12:15- 14:00 (Brage), kl 14:15- 16:00 (Jan Martin)

 

Fredag: kl 12:15- 14:00 (Bjørnar)

Vårt kontor finner du i Bergbygget Blokk F: Rom F169