Kontaktinformasjon for styret

Leder
Jan Martin Bjørngård Helgetun
leder@bergstud.no
+47 951 26 927

Festsjef/nestleder
Sandra Bones Aastveit
festsjef@bergstud.no
+47 975 92 550

Vise-festsjef/faddersjef
Sandra Bones Aastveit
vise-fest@bergstud.no
+47 975 92 550

Økonomisjef
Vilde Lund Øksnes
okonomi@bergstud.no
+47 991 56 444

Vise-økonomisjef
Agnete Rogstad
vise-ok@bergstud.no
+47 992 52 420

Bedriftssjef
Marte Møller
bedrift@bergstud.no
+47 994 57 286

Infosjef/websjef
Vebjørn Furuseth
infosjef@bergstud.no

Kjellersjef
Martin Bakken Lesjø
kjeller@bergstud.no

Hyttesjef
Lise Stornes Eiane
hyttesjef@bergstud.no
+47 977 41 036

Internasjonal Kontakt
Kristin Løwø
int-kontakt@bergstud.no
+47 482 10 887

Inkluderingsansvarlig
Sigurd Schawlann
dhl@bergstud.no

Redaktør Bergmanden
Kristin Helland-Hansen
bergmanden@bergstud.no

Hvordan kontakte styret

Epost sendes til hele styret på: styret@bergstud.no

Adresse og postboks

Postboks:
Bergstuderendes Forening
Sem Sælandsvei 1
7034 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Berg-bygget 1.etasje, Rom F169
Alfred Getz vei 2
7034 Trondheim

 

Kontortider

Nye kontortider kommer til høsten.

Vårt kontor finner du i Bergbygget Blokk F: Rom F169