Kontaktinformasjon for styret

Leder
Stian Morthaug Thollefsen
leder@bergstud.no

Festsjef/nestleder
Sandra Bones Aastveit
festsjef@bergstud.no

Vise-festsjef/faddersjef
Live Aasen Frosta
vise-fest@bergstud.no

Økonomisjef
Agnete Rogstad
okonomi@bergstud.no

Vise-økonomisjef
Halvor Frøhaug Willumsen
vise-ok@bergstud.no

Bedriftssjef
Inga Gåsbakk
bedrift@bergstud.no

Infosjef/websjef
Olav Leth-Olsen
infosjef@bergstud.no

Kjellersjef
Hallvard Tangvik Tellefsen Relling
kjeller@bergstud.no

Hyttesjef
Hanne Otnes
hyttesjef@bergstud.no

Internasjonal Kontakt
Amanda Solli Eide
int-kontakt@bergstud.no

Inkluderingsansvarlig
Karoline Kjøle Olsen
dhl@bergstud.no

Redaktør Bergmanden
Solfrid Eiesland
bergmanden@bergstud.no

Hvordan kontakte styret

Epost sendes til hele styret på: styret@bergstud.no

For andre henvendelser:

Mediakontakt
Marte Møller
marte.s.moller@gmail.com
Tlf: 99457286

Adresse og postboks

Postboks:
Bergstuderendes Forening
Sem Sælandsvei 1
7034 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Berg-bygget 1.etasje, Rom F169
Alfred Getz vei 2
7034 Trondheim

 

Kontortider

Vårt kontor finner du i Bergbygget Blokk F: Rom F169