Bergringen

Bergstuderendes Forening har vår egen gullring som kan anskaffes etter endt studie. Den finnes i både dame- og herremodell.

Priser, pr. 24.05.2023:

  • Herrering:  11 600,-
  • Damering:  7 250,-

Disse avhenger av gullprisen og vil variere deretter. Dersom prisen ikke er oppdatert på en stund anbefales det å ringe ned til Møller i forkant og forhøre seg om prisen har endret seg vesentlig.

Ringen kjøpes hos:
Møller Gullsmedforretning A/S
Munkegaten 3
7013 Trondheim
73 52 04 39

Hvordan bestille Bergingeniørringen:

Ta kontakt med leder på leder@bergstud.no. Sende inn hvilket studiet man gikk, når man var i Myra, og når man leverte master. Da får man en rekvisisjon
Denne må være stempelet og underskrevet av BSF og ditt fakultet eller institutt.

Mot rekvisisjon og innbetalt gebyr pålydende kr 50,- til kontonummer 1503.10.05555, så kan du bestille bergringen.

For å oppfylle om å bære Bergringen må du:

  • Være medlem av Bergstuderendes Forening.
  • Ha godkjent diplomoppgave innenfor én av de fire studieprogrammene innenfor Bergstuderendes Forening; Petroleumsfag, tekniske geofag, geologi eller materialteknologi.
Bergringen

Bergringen

Statutter for Bergringen

Statutter for Bergingeniørers Ring

Utarbeidet i 1911. Praktisk endret i 1988, 1999.

§ 1
Ringens formål er å tjene som kjennemerke for og bindeledd mellom norske bergingeniører.

§ 2
Berettiget til å bære ringen er kun bergingeniører uteksaminert fra Christiania Universitet, NTH og NTNU.

§ 3
Rekvisisjon for bestilling av ringen utstedes av Bergavdelingen, NTH, mot et gebyr som tilfaller Bergstuderendes Forening.

§ 4
Stansen og modellen til fremstilling av ringen er Bergstuderendes Forening s eiendom og oppbevares av den gullsmed foreningens styre til enhver tid velger å samarbeide med. Gullsmeden må avgi skriftlig erklæring om at ringen bare vil bli solgt til personer med gyldig rekvisisjon og skal føre liste over kjøperne.

§ 5 
Ringen utføres i 14 karat gull og skal bæres på venstre hånds ringefinger. Den fremstilles som herrering og en noe lettere damering.

§ 6
Endring av disse statutter kan kun foretas på generalforsamling i NIF-Bergingeniørenes avdeling med 2/3 flertall, men § 1 og § 2 skal være uforanderlige.