Her kan du lese om styrestillingene som skal fylles 30. april!

 

Klikk på linken undere bildene for små intervjuer med de nåværende styremedlemmene.

Et styreverv er nyttig, lærerikt, ser flott ut på en CV og sist, men ikke minst er det ufattelig morsomt! Gjennom en stilling i hovedstyret får man mange muligheter til å bli kjent med engasjerte studenter på tvers av årstrinn innad i BSF, samt et helt nytt nettverk av ildsjeler i de mange andre linjeforeningene på NTNU. I tillegg har man i hovedstyret en unik mulighet til å sette sitt eget preg på det som skjer i linjeforeningen.

Ingen særlige forkunnskaper eller egenskaper kreves, bortsett fra at det er en fordel med litt engasjement og generell positivitet. Du vil lære det som trengs når du inntrer i stillingen, med god støtte i gamle styremedlemmer. Et hovedstyreverv kommer du aldri til å angre på, så alle anbefales på det sterkeste å stille!

Stillingene velges på generalforsamlingen 30. april, kl 18:00.

Styrestillinger

Leder

Leder

Jan Martin

Lederen i Berg har det overordnede ansvaret i linjeforeningen, som innebærer oppfølging av styret og komiteer. I tillegg er man også annsiket utad, både til andre linjeforeninger og NTNU/SiT. Som leder sitter man ett år i styret.
Du kan lese intervjuet med Jan Martin her:

Infosjef

Infosjef

Vebjørn

Infosjef sin hovedoppgave er å videreformidle informasjon ut til bergstudentene. Det innebærer blant annet å holde styr på nettsiden, sende ut mails og skrive innlegg på facebook.  Infosjef er et ett-årig verv.
Du kan lese intevjut med Vebjørn her:

Kjellersjef

Kjellersjef

Martin

Kjellersjefen er ansvarlig for kjelleren på moholt, sammen med kjellersjefene fra Timini og Hybrida. Det er han som sørger for at det alltid er øl på kjelleren, og at det er bar- og dørvakter på arrangementene. Kjellersjef er også leder av kjellerkomiteèn.
Du kan lese intervjuet med Martin her:

Andre stillinger

Åreansvarlig

Åreansvarlig

Norunn og Rebekka

Åreansvarlig skal arrangere Berg sin årlige tur til Åre. Det innebærere å booke hytter, bestille buss og ordne med påmelding. For å gjøre jobben lettere kan man være flere åreansvarlige.
Les intervjuet med Norunn og Rebekka her: