For å arrangere tidenes ISW (international student week) i Trondheim neste høst, trenger vår internasjonale kontakt folk til ISW komiteen. Dette er verv for deg som ønsker å komme i kontakt med bergstudenter fra hele Europa. Etter jul vil stillingene Bedriftsansvarlig og Økonomiansvarlig fylles, men høsten 2016 åpnes det for flere verv slik at komiteen blir på ca 6 personer. Man kan altså ikke søke ISW før til våren. Du finner forøvrig mer informasjon om ISW her.

 

Bedriftsansvarlig:

Som bedriftsansvarlig vil du få ansvar for å ta kontakt med industrien og sørge for at vi kan tilby de besøkende studentene bedriftsbesøk og foredrag, slik at de kan få ett innblikk i norsk bergindustri.

 

Økonomiansvarlig:

ISW skal være gratis for tilreisende studenter. Det vil være ditt ansvar å sørge for at det kjøpes nok øl, at vi har nok penger til transport og diverse utflukter, og at arrangementet går i null. Dette krever sponsormidler, noe du vil få ansvar for.

 

Bedriftsansvarlig og Økonomiansvarlig er sammen med internasjonal kontakt de viktigste vervene i ISW komiteen. Derfor vil de få muligheten til å dra på ISW kongressen neste semester for å se hvordan en ISW gjennomføres, slik at de har erfaring før det arrangeres i Trondheim.