BK Berg er bedriftskomiteen til Bergstuderendes Forening. Vi organiserer bedriftspresentasjoner og faglige arrangement for alle studenter ved petroleumsfag, tekniske geofag og geologi. Dette hjelper oss som studenter å knytte et tettere nettverk til bedriftene, og vice versa. Gjennom foredrag og mingling med representanter fra arbeidslivet ønsker vi å skape en arena der studentene kan bli bedre kjent med bedriftene og stille spørsmål i en uformell setting.

Det er mange fordeler med å engasjere seg i BK Berg. Du vil bli kjent med medstudenter på tvers av linjer og alderstrinn. Vi har egne komitékvelder i tillegg til felles fest for alle komitémedlemmer i Berg.  Dette er også en flott mulighet til å pynte på CV’en! For 1. og 2. klassinger gir dette muligheten til å delta på mange presentasjoner som vanligvis kun tilbys de øvrige trinnene.

Bedriftskomiteen har ukentlige møter hvor vi oppdaterer om fremgang, ringelister, spiser kake og drikker kaffe.

Vi søker nå bedriftskontakter, fagansvarlige, markedsføringsansvarlig og sommerjobbansvarlig!

Bedriftskontakt

Som bedriftskontakt har du direkte kontakt med næringslivet, og jobber med å få i stand bedriftspresentasjoner for dine medstudenter. Vanlige arbeidsoppgaver er å kontakte bedrifter, planlegge og arrangere presentasjoner.

Fagansvarlig

Våre fagansvarlige har hovedansvaret for faglige arrangement i regi av BK Berg og har tett kontakt både med instituttet og med næringslivet. Dette kan være foredrag med bedrifter, workshops, intro-foredrag i samarbeid med instituttet, krasjkurs etc.

Sommerjobbansvarlig

Sommerjobbansvarlig har ansvaret for å kontakte bedrifter/besvare henvendelser angående utlysning av sommejobber/internships samt legge ut annonsene på bergstud.no/sommerjobb. Det er en fordel om du har jobbet med wordpress før, men dette er ingen krav da opplæring vil bli gitt.

Markedsføringsansvarlig

Markedsføringsansvarlig har ansvaret for markedsføringen av BK Bergs arrangementer. 

Et verv i BK Berg varer i to semestre. Gjerne fortell litt om deg selv og hvorfor du ønsker å være med i BK Berg. Dersom det er en spesiell stilling du kunne tenkt deg, gjerne presiser dette i søknaden.

Vi håper du søker BK Berg dette semesteret og fortsetter arbeidet med å gjøre Bergstuderendes Forening enda mer attraktiv hos næringslivet!

Søk BK Berg

Skriv litt om deg selv og send søknad her!

    Ditt navn (obligatorisk)

    E-post (obligatorisk)

    Søknad