Ærede bergmend og bergquinder!

Nå er fadderukene og MYRA vel overstått, og dere har forhåpentligvis fått større innblikk i hva det betyr å være bergmann/kvinne.

Berg driver ikke seg selv og vi søker komiteemedlemmer som har lyst til å være med å føre arbeidet videre.


Alle verv er for minimum to semester. For å søke, send en mail med en kort beskrivelse av deg selv, og dine interesser og hvorfor du har lyst til å bli med i komiteen.

Søknadsfristen er tirsdag 26.September 23.59!

Følgende komiteer har opptak:

Redaksjonen

Redaksjonen er komiteen som gir ut Bergmanden. Redaksjonen hjelper redaktøren med å skrive artikler, komme på ideer, finne og ta bilder, lage illustrasjoner, og mange andre viktige oppgaver for å kunne produsere Bergmanden. Redaksjonen står også ansvarlig for BSF sin snapkonto, og dekke ulike arrangementer. 

Redaksjonens møter består av mye tull og morro, og litt jobb mellom hvis man har tid.

Hvis du er interessert, eller har spørsmål angående vervet, send mail til bergmanden@bergstud.no.

Arr.Kom

Arrangementkomiteen har ansvar for å arrangere tradisjonelle og ikke-tradisjonelle fester og sosiale arrangementer for alle bergstuderende.
Hvis du er interessert, eller har spørsmål angående vervet, send mail til festsjef@bergstud.no.

Sos.Kom

Sos.kom er en egen komite som jobber med å arrangere koselige, avslappende, spenstige, sosiale aktiviteter for studentene i Berg. De arrangerer alt fra toppturer til quizkvelder, og alt i mellom.

Hvis du er interessert, eller har spørsmål angående vervet, send mail til hyttesjef@bergstud.no.

Kjellerstyret

Vi trenger folk som har lyst til å være med å drifte kjelleren når denne åpner til nyåret.
Kjelleren er ansvarlig for kanskje Berg sitt største fest og utelivssted i løpet av semesteret, hvor mye gøy og morro skjer ukentlig.

Det er flere stillinger som må fylles, og alle oppfordres til å stille til opptak!

Barsjef/vaktsjef:
Som bar/vaktsjef er man ansvarlig for å koordinere hvem som skal stå i baren under de forskjellige arrangementene i regi av Berg.

Økonomiansvarlig:
Man er økonomiansvarlig for bergkjelleren og passer på at kjelleren ikke går konkurs.

Nestleder:
Ansvarlig for kjelleren’s ve og vel, og at alt går rundt.

Innkjøpansvarlig:
Ansvarlig for at kjelleren alltid er stokket med drikke.

Rusk:
Rusk er bergfolk som ikke har ansvar i kjellerstyret, men møter opp av&til for å stå litt bak baren og generelt hjelpe til under kjellerens arrangementer.

 

Hvis du er interessert, eller har spørsmål angående vervet, send mail til kjeller@bergstud.no

BK berg har også opptak nå, og det står skrevet mer om det her

 

Det kommer til å være opptak i følgende komiteer senere på året, og vil bli gitt mer informasjon om når den tid kommer:

Berg Bryggerlaug

ISW (International Student Week).

Jubileumskom. : Berg Studentforening blir 105 år, og en kommitee trengs for å arrangere feiringen.

 

Glück Auf!